www.juliuscaesar.unas.cz

Gaius Julius Caesar:
Zrádce, nebo mesiáš?

 • Hlavní strana
 • Výběr kapitol:
 • Caesarova rodina
 • 1. občanská válka
 • Politické začátky
 • Caesar konzulem
 • Caesarovy legie
 • Válka galská
 • Konec triumvirátu
 • Rubicon
 • Černý den republiky
 • Caesarův čtyřnásobný triumf
 • Smrt
 • Epilog
 • Další texty, citáty a zajímavosti
 • Caesarovy bitvy
 • Návštěvní kniha

  Odkazy a literatura

  © Ondřej Franěk, 2008-2012
  ondrej-franek@email.cz

  Caesarova rodina

  Bývá dobrým zvykem velkých hrdinů, že se rodí na svět za bouřlivých nocí či jiných dramatických okolností, přičemž již tím dokazují, že se jen tak něčeho nezaleknou. Například Alexandr Makedonský, který získal později přízvisko Veliký, spatřil světlo světa právě té noci, kdy byl Peršany vypálen Artemidin chrám v Efesu. Tedy alespoň podle řeckých dějepisců, kteří tak nejspíš chtěli naznačit, že Alexandr byl vyvolen bohy. Gaius Julius (nebo také Iulius) Caesar si na podobné okrasy příliš nepotrpěl. Když tedy přišel na svět 13. července roku 100 př.n.l., byl pravděpodobně den jako kterýkoli jiný. Caesarovými rodiči byli Gaius Julius a Aurelia Caesarovi, členové starobylého rodu, který odvozoval svůj původ od trojského Aenea, a ten byl prý synem samotné Venuše. (No vida, tak přeci jen nějaké božstvo.) Novorozeně bylo nejstarším a také jediným mužským potomkem této rodiny. Mělo ovšem ještě dvě sestry; obě se jmenovaly po otci Julie, neboť Římané nikdy neztráceli čas složitým pojmenováváním něčeho tak nedůležitého, jako byl potomek ženského pohlaví.

  Využijeme chvíle, než se dají světové události do pohybu, a podíváme se Gaiu Juliu Caesarovi na zoubek, jen co mu ovšem vyroste. Jeho výchova v řádného Římana začala již v raném dětství. Pod dozorem matky Aurelie, která ho sama kojila (což byla v té době spíše čestná výjimka), začal cvičit svou mysl i tělo. Bohužel si pozdější propaganda nemohla dovolit vzpomínat na Caesara jako na malého kloučka, a tak se o jeho mládí nedochovaly téměř žádné zprávy. A ty, které máme, hovoří jen v superlativech, což je u římských patolízalských životopisců téměř pravidlem. Dozvídáme se tedy, že Caesar byl dítě obzvláště nadané, vynikající ve všech oborech. Faktem zůstává, že byl mladý Caesar na svou dobu velmi vzdělaný (uměl i řecky) a dosti hloubavý. A samozřejmě ctižádostivý.

  Otec Gaia Julia Caesara, tedy Ceasar starší, byl samozřejmě jako správný aristokrat zapojen do římských politických sfér. Nejvýše, kam to v politice dosáhl, byla hodnost prétora, tedy "nic moc", a to navzdory tomu, že jeho sestra si vzala Gaia Maria, jednoho z nejvýznačnějších politiků a vojevůdců té doby, o kterém se ještě zmíníme v další, poněkud truchlivé kapitole. O vlivu na syna se Caesarovy životopisy vlastně nezmiňují. Již z toho je patrné, že se Caesar starší držel spíše stranou politiky, čemuž se nelze divit, obzvláště vzhledem k událostem, které nedlouho před jeho smrtí roku 84 př.n.l. přišly. Právě toho roku byl Gaius Julius Caesar mladší oficiálně prohlášen za plnoletého, oblékl občanskou tógu a vykročil do velkého světa politiky. Očividně pravou nohou.

  Než se ale pustíme po jeho stopách, bude jistě užitečné napsat něco o stavu římské republiky na počátku 1. století př.n.l. Pokud vás takové čtení neláká, přeskočte následující kapitolu až k poslednímu odstavci, kde se zase shledáte s Caesarem.

  Další kapitolou je 1. občanská válka.