www.juliuscaesar.unas.cz

Gaius Julius Caesar:
Zrádce, nebo mesiáš?

 • Hlavní strana
 • Výběr kapitol:
 • Caesarova rodina
 • 1. občanská válka
 • Politické začátky
 • Caesar konzulem
 • Caesarovy legie
 • Válka galská
 • Konec triumvirátu
 • Rubicon
 • Černý den republiky
 • Caesarův čtyřnásobný triumf
 • Smrt
 • Epilog
 • Další texty, citáty a zajímavosti
 • Caesarovy bitvy
 • Návštěvní kniha

  Odkazy a literatura

  © Ondřej Franěk, 2008
  o.franek@seznam.cz

  Chronologický přehled událostí

  17. července, 100 př.n.l.: Na svět přichází Gaius Julius Caesar
  91 př.n.l.: Začíná spojenecká válka. Římská vojska vede Lucius Cornelius Sulla.
  88 př.n.l.: Začíná válka s Mithridatem Pontským. Velení vojsk odňato Sullovi a předáno Gaiu Mariovi. Sulla táhne na Řím, Marius prchá. Začíná občanská válka. Sulla odchází do války proti Mithridatovi
  87 př.n.l.: Marius se vrací do Říma. Jeho odpůrci jsou masakrováni. Marius o rok později umírá.
  83 př.n.l.: Sulla se vrací do Říma, perzekuce politických nepřátel. Sulla diktátorem nadoživotí.
  81-78př.n.l.: Caesar odchází na východní bojiště.
  80 př.n.l.: Sulla se vzdává vlády, umírá o dva roky později.
  76 př.n.l.-73 př.n.l.: Caesar jde znovu na Východ.
  72 př.n.l.: Caesar je vojenským tribunem.
  71 př.n.l.: Povstání otroků vedené Spartakem je potlačeno Marcem Liciniem Crassem, pozdějším triumvirem. Gnaeus Pompeius, další člen triumvirátu, se vrací z Hispánie. Oba se stávají konzuly na rok 70.
  69 př.n.l.: Umírá Caesarova první manželka, Cornelie. Druhou manželkou se stává Pompeia.
  67 př.n.l.: Caesar se stává senátorem.
  66-63 př.n.l.: Pompeius vede tažení proti Mithridatovi.
  65 př.n.l.: Caesar je městským aedilem.
  63 př.n.l.: Caesar zvolen pontifikem maximem. Prozrazení Catilinova spiknutí. Caesar se rozvádí s Pompeiou.
  61 př.n.l.: Caesar je praetorem v Hispánii. Vznik triumvirátu.
  59 př.n.l.: Caesar je konzulem. Zákon o přídělu půdy pro Pompeiovy veterány.
  58 př.n.l.: Caesar dostává jako prokonzul do správy Ilýrii a Předalpskou a Zaalpskou Galii. Napadá stěhující se kmeny Helvetiů a poráží je.Odražení nájezdu Germánů.
  57 př.n.l.: Začíná galská válka. Boje s Belgy.
  56 př.n.l.: Uklidnění západní Galie. Sněm triumvirů a jejich přívrženců v Luce.
  55 př.n.l.: Další boje s Germány; první výprava do Británie
  54 př.n.l.: Druhá výprava do Británie. Povstání Eburonů a Nerviů.
  53 př.n.l.: Druhé tažení za Rýn.Galské kmeny se sjednocují. Marcus Licinius Crassus je zabit v bitvě u Karrh, triumvirát se rozpadá.
  52 př.n.l.: Vercingetorigovo povstání. Bitvy u Gergovie a Alesie. Galové poraženi, Galie uklidněna. Nepokoje v Římě, Pompeius konzulem bez kolegy
  50 př.n.l.: Pokusy zbavit Caesara velení v Galii. Pompeius pověřen vybudováním vojska.
  49 př.n.l.: Vyhlášen stav nouze, Julius Caesar překračuje hranice Itálie, táhne na Řím a obsazuje jej. Pompeius opouští Itálii. Caesar dobývá Hispánii, je na 10 dní diktátorem a stává se konzulem.
  48 př.n.l.: Pompeius vítězí v bitvě u Dyrrhachia, Caesar ustupuje do Řecka. V bitvě u Farsalu poráží Pompeia, který utíká do Egypta.


  Zpět na doplňující texty